Tingimused

Kandideerides tööpakkumises toodud töökohale või praktikakohale, annate nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel:

  1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Cleveron AS (registrikood: 11405467; aadress Reinu tee 48, Viljandi; e-posti aadress ).
  2. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on hinnata Teie sobivust kandideeritavale ametikohale (või praktikakohale).
  3. Selleks, et hinnata Teie sobivust kandideeritavale ameti- või praktikakohale, töötleb Cleveron AS Teie poolt Cleveron AS-ile esitatud ja/või avalikes allikates leitavat teavet.
  4. Värbamise ja praktikakoha konkursil osalejate andmeid töödeldakse vaid konkreetses kandideerimisprotsessis.
  5. Säilitame värbamise ja praktikakoha konkursil käigus kogutud isikuandmeid üks aasta alates vastava konkursile kandideerimisest. Kandidaadi vastava soovi korral säilitame kandidaadi andmeid kokku lepitud tähtajani, et saata kandidaadile teavet tulevikus korraldatavate konkursside kohta.
  6. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Selleks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil
  7. Täiendavat infot isikuandmete töötlemise tingimuste ning oma õiguste kohta saate e-posti aadressil .