Töökeskkonnaspetsialist


Tugiteenuste osakond toetab Cleveroni tulevikutoodete leiutamisel tiime, tehes kaastöötajate tööprotsessid tõhusaks ja mugavaks.
Töökeskkonnaspetsialisti ülesanne on tagada ohutu töökeskkond lähtuvalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning selle rakendusaktidest.

Sinu roll meie tiimis:
 • koostad ja uuendad töökeskkonna riskianalüüse ja töökeskkonna tegevuskava
 • ohutusalane juhendamine, uuendad ja koostad ohutusjuhendeid ning organiseerid ohutusalast väljaõpet
 • teed ettepanekuid töökeskkonna ja ohutuseeskirjade parendamiseks nii kontoris kui ka tootmis- ja arendusüksuses
 • organiseerid ja haldad töötajate tervisekontrolle ja isikukaitsevahendeid
 • korraldad esmaabi andmist, uurid töökeskkonna vahejuhtumeid ning tööõnnetusi
Kogemused, mida Sinult ootame:
 • Sul on varasem töökogemus sarnasel ametikohal
 • Sa tead ja tunned töötervishoiu ja tööohutusega seotud seadusandlust
 • Sul on kogemus mõne andmehaldusprogrammi kasutamisel
 • Sa oled varasemalt kokku puutunud protsesside väljatöötamise ja juurutamisega
 • kasuks tuleb varasem projektijuhtimise kogemus
Oskused, mida Sinult ootame:
 • Sa oskad ise juhtida oma tööd ja seada endale eesmärke
 • Sa oled kohusetundlik ning korrektne
 • Sa oskad märgata vigu ja julged vajadusel end kehtestada
 • Sa suudad muutuvas töökeskkonnas kiiresti kohaneda
Mida meie Sulle pakume?
 • Väärtuspõhist töökeskkonda
 • Paindlikku hübriidtöö võimalust
 • Kuus nädalat puhkust
 • Meeleolukaid tiimiüritusi
Kandideerimise tähtaeg on 28. august 2022.
Töö asukohaks on Viljandi.
Meil on oma buss, mis liigub kolm korda nädalas Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

Kandideerimiseks palun esita kuni 3-minutiline video, vastates järgmistele küsimustele:
 • Milline element on kõige olulisem ohutu töökeskkonna loomisel?
 • Milline tööohutusalane aspekt esitab tööohutusspetsialistile kõige rohkem väljakutseid?
 • Kas ja kuidas on tööohutus ja töötajate vaimne tervis Sinu arvates seotud?

* Kui soovid cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel. 

Kandideeri kohe

Vali failid
Vali fail
või
 • Koduleht
 • CV Online
 • CVkeskus.ee
 • Sõbra soovitusel
 • Cleveroonikult
 • Facebook
 • Linkedin
 • Instagram
 • Ajaleht
 • Konverents/seminar
 • MeetFrank
 • Muu

Teised tööpakkumised

Praktikakohad

Töövari Praktika

Teised tööpakkumised

Praktikakohad

Töövari Praktika