Tehnilise toe insener

Mis on Sinu tiimi peamine eesmärk Cleveronis?

Tehnilise toe tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on kindlustada kõikide juba paigaldatud Cleveroni robootiliste toodete monitooring ja tehniline tugi. Tiimi roll on tagada ja toetada kiiret ja professionaalset teenindust probleemide esinemisel ning hoida seeläbi häid suhteid meie partnerite ja klientidega.

Milline hakkab välja nägema Sinu tööpäev Cleveronis? 

  • Otsime inseneri suunitlusega tiimiliiget, kes täiustaks meie tiimi just riistvaraliste teadmiste ja oskustega, et tagada veelgi tugevam tehniline tugi koostöös IT spetsialistidega.
  • Sinu peamiseks vastutusalaks on olla oma teadmistega partneriks nii meie tehnilise toe spetsialistidele, tehnikutele kui ka välispartneritele, juhendades ja koordineerides neid masinatega tekkinud probleemide ja/või hooldustööde raames.
  • Sa õpid läbi ja lõhki tundma Cleveroni tooteid, et olla valmis kiirelt reageerima ja lahendama tekkinud tehnilisi probleeme. Oled valmis ametikohale asudes õppima juurde tarkvaralisi oskusi ja teadmisi.  
  • Sa minimeerid seisakuid kõigi olemasolevate Cleveroni tootesarjade tarkvara, riistvara ja elektriliste probleemide esinemisel tõrkeotsingu ja lahendamise kaudu.
  • Sul on valmisolek teha tööd vahetustega ööpäevaringselt graafiku alusel
  • Sul on valmisolek rahvusvahelisteks töölähetusteks.
  • Sa annad omapoolse panuse toote vigade esiletoomisel ja parendamisel, olles valmis probleemide tekkimisel esitama üksikasjaliku tehnilise ülevaate.
  • Sinu ülesandeks on anda oma meeskonnale ja juhile tagasisidet nii toodetel esinevatest tõrgetest kui ka kohapealsete partnerite võimekusest.
  • Olles osa meie tiimist, ootame igapäevatöö ja meeskonnatöö parendamiseks tugevat panust ja kaasamõtlemist ka Sinult!

Millist kogemust me Sinult ootame?

  • Sul on kutseharidus mehhatroonika erialal (vähemalt tase 4) või samaväärne töökogemus.
  • Sul on kogemusi tootmis- ja arenduskeskkonnas ning omad kogemusi elektri- ja automaatika valdkonnas.
  • Kasuks tuleb *nix operatsioonisüsteemi tundmine.
  • Sul on kogemus käsi- ja elektriliste tööriistade kasutamisel nii diagnostikaseadmetega, kui ka komponentide ja kaabelduste vigade diagnoosimisel.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

  • Sa mõistad ja saad aru mehhaanikast, automaatikast, elektrist ja nende ohutusest.
  • Sul on oskus monitooringu info põhjal teostada tõrke analüüsi, et operatiivselt lahendada elektroonilisi probleeme. Kohapealse väljaõppe tulemusel peaksid olema valmis lahendama ka tarkvaralisi probleeme.
  • Sa oskad lugeda ja tõlgendada toote tehnilisi skeeme. Oled valmis ise koostama tehnilisi juhendeid.
  • Sa oskad kasutada 2D ja 3D joonestustarkvara.
  • Sul on tugev kohusetunne ja sihikindlus tööülesannete ning eesmärkide edukaks täitmiseks. Sul on võime lahendada tööülesandeid nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna.
  • Sa valdad heal tasemel eesti ja inglise keelt (B2 tase) nii kõnes kui kirjas. Sinu peamine suhtluskeel meie partneritega on inglise keeles.
  • Sa omad kehtivat B-kategooria juhiluba, et vajadusel liikuda tehnilistele väljakutsetele.
Töö asukohaks on Viljandi.

Saada oma CV [email protected]  

 * Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]