Süsteemiadministraator

Sinu tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide juba paigaldatud Cleveroni toodete monitooring, et tagada kiire ja professionaalne teenindus probleemide esinemisel ning hoida seeläbi häid suhteid meie partnerite ja klientidega. 

Millist rolli hakkad meie tiimis mängima?

 • Sa oled osa tiimist, kes monitoorib ja haldab Cleveroni teenuste ja infrastruktuuride tööd, tagades nende töökindluse ja ning reageerides tõrgete korral.
 • Sa oled toeks tehnilise toe igapäevasele tööle ning panustad protsesside parendamisele.
 • Sinu suureks rolliks on ka monitooringu ja juhtimise automatiseerimine ja optimeerimine, uute lahenduste integreerimine, tehniliste vigade tuvastamine ja nende edastamist meie arendustiimile.
 • Sa teed tihedat koostööd DEVOPS’ga.
 • Sa panustad tiimisiseste protsesside, juhendite ja tehniliste dokumentide koostamisse.
 • Meie tiim kasvab väga kiirelt, mistõttu oled alati valmis toetama ja juhendama vajadusel teisi tiimiliikmeid.
 • Sul on valmisolek teha tööd vahetustega ööpäevaringselt, kuna meie tehniline tugi on avatud 24/7. 

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

Sul on vähemalt 2 aastat kogemust süsteemiadministraatorina.

Töö asukoht on Viljandis või Tallinnas.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv IT valdkonna eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus või IT-alane kõrgharidus
 • Sul on olemas vajalikud teadmised ja hea tase *nix operatsioonisüsteemidega töötamisel
 • Sul on teadmised standard võrguprotokollide, suunamise ja tunnelite kohta
 • Sul on väga hea tase skriptide kirjutamisel ja lugemise;
 • Sul on olnud kokkupuuteid monitoorimissüsteemidega (Zabbix), orkestreerimis tarkvaraga ja versioonihaldus vahenditega (nt: Git ja Mercurial)
 • Sa oled üsna osav suhtleja nii tiimiliikmete, partnerite kui ka klientidega
 • Sinu jaoks on oluline oma töös olla täpne ja detailne
 • Sa oled võimeline tegelema mitme probleemiga samaaegselt ning tuled hästi toime pingelistes situatsioonides. 

Oma CV saada palun [email protected]

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]