Mehhatrooniku abi

Ametikoha põhieesmärk on olla toeks Cleveroni uute toodete testimisel ja eksperimentaalmasinate ehitamisel ning toetada tootestamise protsessis kvaliteetsete toodete jõudmist masstootmisesse.  

Millist rolli hakkad tiimis mängima?

 • Oled abiks vanem mehhatroonikule toetades tootestamismeeskonda
 • Oled kaasatud uute toodete ehitamisel ja testimisel
 • Aitad kaasa kvaliteetse toote jõudmisel masstootmisesse
 • Oled entusiastlik vajadusel aitama majasiseselt ka teisi tiime

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Tootmis- ja arenduskeskkonnas töötamise kogemust
 • Kogemused elektri ja automaatika valdkonnas
 • Lisaks tulevad kasuks teadmised mehhaanika ja informaatika valdkonnas

Milliseid oskusi Sinult ootame?

 • Kõrgharidust mehhatrooniku erialal või kutseharidust koos eelneva töökogemusega
 • Tehniliste jooniste ja elektriskeemide lugemise oskus
 • Oskusi erinevate elektrikoostete koostamisel
 • Seadmete, komponentide ja kaabelduste vigade diagnoosimine
 • Sul on tugev kohusetunne, hea suhtlemisoskus, kõrge tööeetika, võime lahendada tööülesandeid iseseisvalt ning koostöövalmidus
 • Oled õpihimuline ja Sul on tahe end tööalaselt arendada
 • Sul on väga hea eesti keele oskus ning inglise keel vähemalt rahuldaval tasemel
 • Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske
 • Arvutikasutamise oskust, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammid, e-mail, internet, jt arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
Töö asukoht Viljandis. Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?
Video ja CV saada [email protected].

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]