Mehhatroonik

Sinu põhieesmärk Cleveronis on arendada uusi robootilisi tooteid vastavalt turu vajadustele ja klientide soovidele.

Millist rolli hakkad täitma tiimis?

 • Oled osa Cleveroni arendustiimist
 • Erinevate uute toodete elektri ja automaatika seadmestiku arendamine
 • Vajadusel teiste majasiseste tiimide toetamine vajaliku know-how’ga toodete edasiarendamisel

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Tootmis- ja arendusmeeskonnas töötamise kogemust
 • Eelnevat edukat projektijuhtimise kogemust
 • Meeskonnajuhtimise kogemus

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Kõrgharidus mehhatrooniku erialal või kutseharidus koos eelneva töökogemusega
 • Väga head teadmised elektri ja automaatika valdkonnast
 • Lisaks tulevad kasuks teadmised mehhaanika ja informaatika alal
 • Tehniliste jooniste ja elektriskeemide lugemise oskus
 • 2D ja 3D joonestustarkvaraga töötamise oskus (eelistatult Solidworks ja Solidworks Electrical keskkonnas)
 • Elektri ja automaatika lahenduste projekteerimine vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja vastavasisuliste koostetööde läbiviimine
 • Väga hea eesti keele ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • Arvutikasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
 •  Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske
 • Oled kohusetundlik, eesmärkide täitmisel sihikindel ja proaktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostööaldis
 • Oled tugeva analüüsivõimega ning oskad tulla toime pingeliste situatsioonidega
 • Oled õpihimuline ja soovid end erialaselt pidevalt täiendada
Töö asukoht Viljandis. Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal. 

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?
Video ja CV saada [email protected].

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]