Laotöötaja

Lao- ja logistikaüksuse peamine eesmärk on olla õigel ajal ja õiges kohas parim tugifunktsioon nii Cleveroni arendusele, tootmisele kui ka teistele sise- ja väliüksustele. Meie ülesanne on ennetada ja planeerida, kuid kiiresti muutuvates oludes peame olema suutelised ka tegutsema ja reageerima. 

Millist rolli hakkad meie tiimis kandma?

 • Sinu peamiseks vastutuseks on tagada Cleveroni laoprotsesside kiire ja korrektne teostamine igapäevasel operatiivsel tasandil.
 • Sa teostad kaupade lattu vastuvõtmist, kontrolli ja ladustamist.
 • Sa tagad õigeaegse materjalide väljastamise tootmisele või arendusele.
 • Sa teostad kiiret ja efektiivset valmistoodangu väljastamist ja laadimist.
 • Sa osaled ja panustad lao ja laosüsteemide arendamisse ja väljatöötamisse.
 • Sa suhtled aktiivselt teiste funktsioonidega ning jagad infot laohoidjate ja teiste laotöötajatega.
 • Sa oled tõeline laomeeskonna liige!
Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Kandideerimise eelduseks on varasem kogemus laotöös, kaubavastuvõtus, ladustamises ja komplekteerimises.
 • Sul on kogemusi laotehnika ja tõstukite käsitlemises.
 • Sul on kogemusi mõne laotarkvaraga.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on hea arusaam laoprotsessidest ja ladustamisloogikatest.
 • Sa oskad kasutada põhilisi Office teksti- ja tabeltöötlusprogramme ja muud laoelektroonikat.
 • Sind iseloomustab kohusetundlikkus ja detailsus.
 • Sul on väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas.
 • Sul on hea füüsiline vorm, mis tuleb kasuks laos töötamisel.
 • Sulle meeldib süsteemsus ja süsteemi hoidmine.
 • Sa väärtustad kõrgelt meeskonnatööd ning annad oma panuse sõbraliku töökeskkonna loomisel! 

Töö asukohaks on Viljandi. 

Kandideerimiseks esita meile palun 2-3 minutiline video, vastates järgnevatele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Milline oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Palun saada oma CV ja video [email protected]

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]