Arenduse mehaanikainsener

Cleveroni arendusmeeskonna eesmärk on tagada efektiivne ja tõhus arendustöö, mille raames luuakse meie visiooni ja turu vajadusele vastavaid uusi robootilisi tooteid. Me usume, et mitte miski pole võimatu ja ka kõige absurdsemad ideed ja lahendused saab toimima panna!


Millist rolli hakkad meie tiimis mängima?
 • Sinu peamiseks ülesandeks on uute toodete arendus läbi ajurünnakute, tehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüüp sõlmede testimise koordineerimise ning töötavate elementide seadme koostetesse projekteerimise.
 • Sinu vastutuseks on uute toodete üleüldine kvaliteedi tõstmine ja optimaalse hinnaga tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu juurutamine.
 • Sinu loodud lahenduste osas lood jooniseid nii ostu kui ka tootmis meeskondadele ning vajadusel oled abiks seadme tehniliste manualide koostamisel.
 • Sa oled pidevas suhtluses erinevate osakondadega, et saavutada sujuv infoliikumine ja koostöö.
Milliseid kogemusi Sinult ootame?
 • Sul on vähemalt 2 aastane kogemus insenerina.
 • Kandideerimisel tuleb kasuks varasem tootmises töötamise kogemus, omades head ülevaadet tootmisviisidest ja nende põhiolemusest.
Milliseid oskuseid Sinult ootame?
 • Sul on mehaanikaalane / tehniline kõrgharidus või edukas eelnev töökogemus selles vallas.
 • Sa omad head ülevaadet tehnilistest standarditest.
 • Sa oskad kasutada 3D modelleerimistarkvarasid (eelistatult Solidworks).
 • Sa oskad lugeda tehnilisi dokumente.
 • Sa oled tugev ajaplaneerija ja tähtaegadest kinnipidaja. Garanteerime, et samaaegselt on Sul käsil mitmeid projekte või jooksvaid tegevusi, mis kõik peavad saama tehtud.
 • Sa oled tulemustele orienteeritud. Sind ei rahulda lihtsalt ülesande täitmine, vaid soovid alati oma tööga anda lisandväärtust.
 • Sa hindad kõrgelt meeskonnatööd ja soovid anda panuse tugeva tiimi hoidmisel.
 • Sa oled tasakaalukas ja järjekindel ning ei jäta enne pooleli, kui oled jõudnud soovitud lahenduseni.
 • Sa oled loomult analüütiline ning julged võtta vastutust oma tegevuse osas.
 • Sa valdad väga heal tasemel eesti keelt ning heal tasemel inglise keelt.
 • Sa oskad kasutada tavapäraseid teksti- ja tabeltöötlusprorgamme.
Töö asukohaks on Viljandi. Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine tööalaselt? Mida sellest õppisid?
 • Kui sa peaksid võõrale seletama võimalikult lihtsalt Cleveroni robootilise pakiroboti tööpõhimõtet, siis kuidas seda teeksid?
CV ja video saada [email protected].

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]