Cleveron S2

Cleveron S2 är en enkelt integrerbar programvaruplattform som används för att driva och hantera alla Cleverons produkter. 

Cleveron S2 gör det möjligt för Cleverons kunder att utbyta information mellan paketterminaler och kundens befintliga IT-system. S2 har ett snabbt, intuitivt och justerbart användargränssnitt för butiksanställda, kurirer, underhållstekniker och slutanvändare.

Cleveron S2
Cleveron 405 Cleveron 501
{"type"=>"e_round-image", "class"=>"bg-gray", "content_class"=>"reorder", "contentID"=>"s_1540900409548"}{"type"=>"e_table-content", "class"=>"", "content_class"=>"", "contentID"=>"s_1588167042615"}{"type"=>"e_table-content", "class"=>"bg-gray", "content_class"=>"", "contentID"=>"s_1591688031964"}{"type"=>"e_table-content", "class"=>"", "content_class"=>"", "contentID"=>"s_1540900590623"}{"type"=>"e_cleverland_steps", "class"=>"bg-gray", "content_class"=>"", "contentID"=>"s_1542275899693"}{"type"=>"e_table-content", "class"=>"", "content_class"=>"", "contentID"=>"s_1540901118194"}
s_1540900409548

Vad är Cleveron S2?

Cleveron S2 är en integrerad del av alla Cleverons paketterminaler, vilket gör det möjligt för användare att hantera maskinen. Programvaruplattformen kan enkelt justeras för att matcha kundens specifika behov.

Cleveron S2 erbjuder flera användarfunktioner, så att du kan utföra ett komplett utbud av aktiviteter:

  • B2C – mottagningsfunktionalitet
  • C2B – returfunktionalitet
  • C2C –
  • avsändningsfunktionalitet
Cleveron hanterar ingen personlig information – kunden hanterar kommunikationen med slutanvändaren.

s_1588167042615

Vad består Cleveron S2 av?

CleverOffice

En webbapplikation för att administrera Cleverons APM:er, användarrättigheter och användargränssnitt för paketterminalerna.

APM-användargränssnitt

Ett intuitivt och justerbart användargränssnitt för anställda, kurirer, underhållstekniker och slutanvändare.

S2 integrations-API

Vårt integrations-API gör det enkelt att integrera S2 med kundens befintliga IT-system.

Kurir-app

Kurir-mobilapp som används med Cleveron 301 smarta skåp.
s_1591688031964

Den administrativa portalen CleverOffice

CleverOffice är Cleveron S2s molnbaserade administrativa plattform som används för att fjärrhantera paketmaskiner.

CleverOffice gör det möjligt att spåra arbetsprocesser, hantera användare och behörigheter, paketmaskiner och visa användningsstatistik. Kunden kan styra hela sitt nätverk från CleverOffice. De kan till och med ändra utformningen av paketmaskinens användargränssnitt.

s_1540900590623

Fördelarna med Cleveron S2

Kontinuerlig utveckling

Vi utvecklar nya affärsfunktioner och schemalägger regelbundna programuppdateringar för att göra plattformen ännu mer effektiv, snabb och enkel att använda. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa funktioner som ytterligare ökar lönsamheten för deras paketskåp och robotar.

Snabb utplacering

Pilot-paketmaskinen kan installeras utan någon utveckling från kundens sida, vilket gör att kunden kan börja använda sitt paketskåp eller sin robot så snabbt som möjligt.  
Anpassningsbar

Användargränssnittet kan anpassas för att matcha kundens behov och visuella identitet.

Skalbar

Cleveron S2 är lämplig för mindre och större paketmaskinsnätverk. Nya paketrobotar eller APM kan läggas till när paketvolymerna växer.

Fjärrövervakning och felsökning

Paketterminalerna övervakas på distans och eventuella programvaruproblem hanteras omedelbart. Det finns också en interaktiv servicedesk tillgänglig vid eventuella problem.
s_1542275899693
Vi väljer lämpliga integrations- och mjukvarumoduler tillsammans med kunden innan vi förbereder paketmaskinen
Vi stöder utvecklingen av kundens integrationer
Vi installerar paketmaskinen
Vi erbjuder fjärrövervakning och felsökning
Vi utvecklar mjukvaran kontinuerligt
s_1540901118194

Enkelt justerbar programvara för att matcha kundens behov

Kunden kan välja en fullständig integration eller en enkel pilotprogramvara som kan installeras omedelbart. Cleveron S2 har alla nödvändiga funktioner för att kombinera olika system.

Pilotprogramvara för snabb lansering

Med pilotprogramvaran behövs ingen utveckling från kunden. Vi behöver bara en minimal mängd information för en snabb lansering – bara induktions- och avhämtningskoder för paketen. Informationen kan importeras till Cleveron S2s webbportal CleverOffice, där kunderna kan hantera hela paketterminalnätverket (administrera användare och paketmaskiner, importera och exportera paketdata etc).

Full integration

Vid full integration integrerar ägaren av paketmaskinsnätverket sitt system med Cleveron S2 via integrations-API, vilket möjliggör utbyte av paketdata. Den administrativa plattformen kan vara Cleveron S2:s CleverOffice, eller så kan klienten använda sitt befintliga system.

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]

Andra produkter

Cleveron Software Solution för dina skåp  

Cleveron Software Solution för dina skåp  

Cleveron Software Solution är en helhetslösning för administration av paketskåp. Företag kan nu konvertera sitt nätverk av skåp till Cleveron Software-plattformen. 
Cleveron 402

Cleveron 402

Expanderbar Click & Collect-lösning för paketautomation. Lämplig för hantering från 100 till fler än 3 000 paket per dag.
Cleveron 301 Plus

Cleveron 301 Plus

Molnbaserat paketskåp med pekskärm för inomhusbruk. Lämpligt för hantering av 1–100 paket per dag.