Integritets- och cookiepolicy för webbplatsen

Här förklarar vi:

  • vilka typer av personuppgifter vi använder och hur de behandlas på www.cleveron.com,
  • dina rättigheter angående behandlingen av personuppgifter,
  • vilka typer av cookies vi använder och hur de används på www.cleveron.com.

Registeransvarig för personuppgifter är Cleveron AS (registreringskod 11405467, registrerad på Reinu tee 48, Viljandi 71020, Estland), e-post: [email protected].

Vilka personuppgifter vi behandlar och hur

Tjänster och produkter
Vi använder webbplatsen www.cleveron.com för att erbjuda tjänster och produkter, i samband detta behandlar vi också personuppgifter. Personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, vilken presenteras för dig i villkoren för den specifika produkt eller tjänst som erbjuds.

Kontakta oss via vår webbplats
När du kontaktar oss via kontaktformuläret eller den kontaktinformation som publiceras på vår webbplats behandlar vi några av dina personuppgifter, till exempel ditt namn, e-postadress och annat innehåll som du skickar in i ditt meddelande. Syftet med behandlingen är att göra det möjligt för oss att läsa ditt meddelande och svara på det, och den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse eller förberedelse av kontrakt. Personuppgifter behandlas av de av våra anställda som har till uppgift att kommunicera med kunder, och dina personuppgifter kan också överföras till IT-tjänsteleverantörer, om detta är nödvändigt för att säkerställa att vårt meddelandesystem fungerar. Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för kommunikation eller lösning av eventuella juridiska tvister.

Foton, videor, citat
På vår webbplats och på Facebook-, Youtube- och LinkedIn-sidorna som anges på vår webbplats publicerar vi ibland foton och videor som visar individer och därmed också innehåller personuppgifter. Vi publicerar också våra kunders åsikter om våra produkter tillsammans med kundernas namn på vår webbplats. Personuppgifterna behandlas främst för marknadsföringsändamål, och den rättsliga grunden för detta är personens samtycke, utförandet av ett kontrakt eller legitimt intresse. Foton och videor tas bort från webbplatsen om deras publicering inte har någon rättslig grund eller, om det finns en rättslig grund, på vårt eget initiativ.

Dina rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har individer rätt att få tillgång till sina personuppgifter och få en kopia av personuppgifterna, kräva att personuppgifterna överförs till en annan registeransvarig, kräva att personuppgifterna tas bort, korrigeras eller kompletteras och begränsa behandlingen av personuppgifterna. Dessa rättigheter är inte obegränsade. Till exempel kommer Cleveron AS inte att ta bort personuppgifter vars bibehållande krävs enligt lag, eller som är nödvändiga för att utöva eller försvara juridiska fordringar.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta Cleveron AS via e-post på [email protected].

Om du är orolig för ett potentiellt brott mot vad som stadgas i den allmänna dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning om personuppgifter i samband med användningen av Cleveron AS webbplats, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har lösts har du rätt att lämna in ett klagomål till den estniska dataskyddsinspektionen (telefon: +372 627 4135; e-post: info@aki.ee; postadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, Estland).

Vilka typer av cookies som vi använder, och hur vi använder dem

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Åtskillnad görs mellan permanenta och tillfälliga cookies. Tillfälliga eller sessions-cookies raderas av din enhet när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies sparas på din dator och behålls även efter att du har stängt webbläsaren.
När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare dessa cookies tillbaka till webbplatsen. Din webbläsare kan också skicka lagrade cookies till andra webbplatser som du besöker, vilka känner igen dessa cookies. Cookies hjälper våra system att känna igen din enhet och göra alla val du tidigare har gjort på vår webbplats omedelbart tillgängliga för dig. Vår webbplats använder också cookies för diverse andra ändamål som beskrivs nedan.

Hur använder vår webbplats cookies?
Vissa cookies är nödvändiga för att säkerställa att vår webbplats fungerar normalt. Dessa cookies sparas automatiskt på din enhet när du öppnar webbplatsen. Andra cookies är inte absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men möjliggör diverse andra funktioner. Dessa cookies sparas endast på din enhet om och från det ögonblick du samtycker till användning av cookies genom att klicka på "Jag accepterar" i cookies-meddelandet på vår webbplats.
Cookies är vanligtvis giltiga under en kort period (t.ex. en dag, vecka eller månad), dock ibland längre.

Vilka typer av cookies finns det, och för vilka ändamål använder vår webbplats dem?
För det första använder vår webbplats sina egna cookies. För det andra använder den också tredjepartscookies från våra tjänsteleverantörer. De senare installeras av respektive tjänsteleverantör som också är registeransvarig för dem. Vår webbplats använder såväl tillfälliga, dvs sessions-cookies, som permanenta cookies.

Vi använder cookies för följande ändamål:

  • att förbättra användarupplevelsen;
  • att spara tidigare gjorda språkval;
  • att komma ihåg information i oavslutade orderformulär;
  • att analysera webbtrafik och räkna besök på webbplatsen, bland annat för att göra det möjligt för oss att göra webbplatsen mer lättanvänd;
  • för statistiska ändamål och marknadsföringsändamål;
  • för att visa produkt- och tjänsteannonser som är mer sannolika att intressera dig.

Denna webbplats använder också Google Analytics-tjänster som erbjuds av Google Inc. för analys av webbdata. Google Analytics använder också cookies som är lagrade på din enhet, för att göra det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen.

Vår webbplats använder också Lead Forensics-applikationen som erbjuds av Lead Forensics Limited. Denna applikation samlar in följande data om webbplatsbesök: datum och tid för besöket; besökarens IP-adress, som används för att identifiera besökarens företag; besökarens plats när hen besöker webbplatsen; den tid som används på webbplatsen; och de specifika sidorna som besökaren tittar på.

Hur kan du kontrollera användningen av cookies?
Cookies kan avaktiveras när som helst, genom att ändra inställningarna i din enhets webbläsare och ta bort tidigare sparade cookies. Men, ifall du också inaktiverar cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du kanske inte längre använda alla funktioner på vår webbplats.