Technical support specialist (IT)

Tehnilise toe peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide juba paigaldatud Cleveroni robootiliste toodete monitooring ja tehniline tugi. Tiimi roll on tagada ja toetada kiiret ja professionaalset teenindust probleemide esinemisel ning hoida seeläbi häid suhteid meie partnerite ja klientidega.

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Ootame Sinult vähemalt kutseharidust infotehnoloogia valdkonnas või samaväärset ühe aastast töökogemust sellel erialal.
 • Kasuks tuleb eelnev töökogemus seadmepargi halduses või monitoorimises, tarkvara testijana, IT spetsialistina, IT toena jmt.
 • Sa tunned hästi *NIX operatsioonisüsteeme, CLI tööriistasid ja skriptimist.
 • Sa oled pidanud varasemalt koostama raporteid, juhendeid jm vajalikku dokumentatsiooni.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on laialdased teadmised arvutivõrkude toimimisest.
 • Sul on kogemus Google Chrome'i DevToolsi kasutamisega.
 • Sa valdad hästi lisaks eesti keelele ka inglise keelt nii kõnes kui kirjas (B2 tase), et tagada sujuv kommunikatsioon meie välispartneritega probleemide lahendamisel.
 • Sul on probleemide lahendamise, analüüsimise ja tõrkeotsingu oskused tarkvaras, võime lugeda ja tõlgendada toote skeeme ja dokumentatsiooni.
 • Sa oled kohusetundlik ja sihikindel tööülesannete edukaks täitmiseks. Sul on võime lahendada tööülesandeid nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna tagades hea kommunikatsiooni ja suhtluse asjaosaliste vahel ka pingelistes olukordades.
 • Sul on (salajane) kirg robootika või innovaatilise tehnoloogia vastu.
 • Antud ametipositsioonil tulevad kindlasti kasuks teadmised elektroonikast, mehhatroonikast, automaatikast, robootikast ning ka skeemide, jooniste ja lähtekoodi lugemisoskus, kuid need on soovituslikud.

Millist rolli hakkad tiimis mängima?

 • Sa õpid läbi ja lõhki tundma Cleveroni tooteid, et olla valmis kiirelt reageerima ja lahendama tekkinud tehnilisi probleeme, sest pärast toodete paigaldust läheb toote igapäevane monitooring üle just Sulle.
 • Juhendad ja koordineerid meie partnereid ja tehnikuid välismaal, kui tekkinud probleeme ja/või hooldustöid ei ole võimalik kaugteel lahendada. Sinu roll on hoida ja tagada seeläbi ühise koostööna klienditoe kõrge tase.
 • Sinu roll on minimeerida seisakuid kõigi olemasolevate Cleveroni tootesarjade tarkvara, riistvara ja elektriliste probleemide tõrkeotsingu ja lahendamise kaudu. Tehniliste probleemide lahendamiseks on meil kasutusel live-monitoorimine ja kaughaldus, mille kasutamist ootame ka Sinult.
 • Sul on valmisolek teha tööd vahetustega ööpäevaringselt graafiku alusel, kuna meie tehniline tugi on avatud 24/7.
 • Oled valmis vastutama üksikasjaliku tehnilise ülevaate andmise eest toote probleemide lahendusel. Tagad tehnilise teabe ajakohastamise, aidates hooldusjuhendite, tõrkeotsingu ja lahenduse juhiste täiendamisel.
 • Julged anda oma meeskonnale ja juhile tagasisidet toodete kasutamisest / probleemidest ning kohapealsete partnerite võimekusest, tuues ettepanekuid muudatusteks, mis parandavad toote jõudlust / usaldusväärsust.
 • Sa aitad kaasa ühtsete tiimi eesmärkide täitmisele läbi meeskonnatöö. Me oleme avatud parendusettepanekutele. Ootame igapäevatöös panust ja kaasamõtlemist ka Sinult.

Otsime tehnilise toe spetsialiste nii Tallinnasse kui ka Viljandisse.
CV saada [email protected] .

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.


Send your CV to [email protected]