Technical support engineer (mechatronics)

Tehnilise toe peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide juba paigaldatud Cleveroni robootiliste toodete monitooring ja tehniline tugi. Tiimi roll on tagada ja toetada kiiret ja professionaalset teenindust probleemide esinemisel ning hoida seeläbi häid suhteid meie partnerite ja klientidega.

Millist kogemust me Sinult ootame? 

 • Sul on kutseharidus mehhatroonika erialal (vähemalt tase 4) või samaväärne töökogemus.
 • Sa oled varem töötanud tootmis- ja arenduskeskkonnas, omad kogemusi elektri- ja automaatika valdkonnas.
 • Sa oled valmis rahvusvahelisteks reisideks nii tööalaselt kui ka koolitusteks.
 • Sa valdad heal tasemel eesti ja inglise keelt (B2 tase) nii kõnes kui kirjas.
 • Omad kehtivat B-kategooria juhiluba, et vajadusel liikuda tehnilistele väljakutsetele.
 • Kasuks tuleb Linux operatsioonisüsteemi tundmine.

Milliseid oskuseid Sinult ootame? 

 • Sa mõistad ja saad aru mehhaanikast, automaatikast, elektrist ja nende ohutusest.
 • Sul on oskus saadud andmete põhjal tõrke analüüsiks, selle operatiivseks lahendamiseks nii elektroonikas kui ka tarkvaras, samas julged võtta vastutust ka pingelistes situatsioonides.
 • Sa oskad lugeda ja tõlgendada toote tehnilisi skeeme. Oled valmis ise koostama tehnilisi juhendeid.
 • Sul on kogemus käsi- ja elektriliste tööriistade kasutamisel nii diagnostikaseadmetega, komponentide ja kaabelduste vigade diagnoosimisel.
 • Sa oskad kasutada 2D ja 3D joonestustarkvara.
 • Sul on tugev kohusetunne ja sihikindlus tööülesannete ning eesmärkide edukaks täitmiseks. Sul on võime lahendada tööülesandeid nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna tagades hea kommunikatsiooni ja suhtluse asjaosaliste vahel.

Millist rolli hakkad tiimis mängima? 

 • Sa õpid läbi ja lõhki tundma Cleveroni tooteid, et olla valmis kiirelt reageerima ja lahendama tekkinud tehnilisi probleeme ja väljakutseid.
 • Sa oled partneriks tehnikutele, kes pakuvad Cleveroni robootilistele toodetele välisteenust, Sinu roll on hoida ja tagada seeläbi ühise koostööna klienditoe kõrge tase.
 • Sul on valmisolek kaugabi osutamiseks ööpäevaringse graafiku alusel.
 • Sinu roll on minimeerida seisakuid kõigi olemasolevate Cleveroni tootesarjade tarkvara, riistvara ja elektriliste probleemide tõrkeotsingu ja lahendamise kaudu. Tehniliste probleemide lahendamiseks on meil kasutusel ka live-monitoorimine ja kaughaldus, mille kasutamist ootame ka Sinult.
 • Julged anda oma meeskonnale ja juhile tagasisidet toodete kasutamisest / probleemidest ning kohapealsete partnerite võimekusest, tuues ettepanekuid muudatusteks, mis parandavad toote jõudlust / usaldusväärsust.
 • Oled valmis vastutama üksikasjaliku tehnilise ülevaate andmise eest toote probleemide lahendusel. Tagad tehnilise teabe ajakohastamise, aidates hooldusjuhendite ja toote probleemi lahendus materjalide, hoolduskavade ja tõrkeotsingu juhiste täiendamisel.
 • Sa aitad kaasa ühtsete tiimi eesmärkide täitmisele läbi meeskonnatöö. Me oleme avatud parendusettepanekutele. Ootame igapäevatöös panust ja kaasamõtlemist ka Sinult.

Töö asukohaks on Viljandi.  

CV saada [email protected]

 * Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Send your CV to [email protected]