Technical Support Engineer

Tehnilise toe peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide juba paigaldatud Cleveroni toodete monitooring, et tagada kiire ja professionaalne teenindus probleemide esinemisel ning hoida seeläbi häid suhteid meie partnerite ja klientidega.

Millist rolli hakkad tiimis mängima?

 • Sa õpid läbi ja lõhki tundma Cleveroni tooteid, et olla võimeline lahendama tekkinud tehnilisi probleeme.
 • Pärast toodete paigaldust läheb toote igapäevane monitooring üle just Sulle ning oled alati valmis kiirelt ja professionaalselt reageerima.
 • Juhendad ja koordineerid meie partnereid ja tehnikuid välismaal, kui tekkinud probleeme ja/või hooldustöid ei ole võimalik kaugteel lahendada.
 • Annad oma panuse Cleveroni toodete parendamisele, andes vigadest ja probleemidest teada ka teistele majasisestele osakondadele.
 • Sul on valmisolek teha tööd vahetustega ööpäevaringselt, kuna meie tehniline tugi on avatud 24/7.
 • Meie tiim kasvab väga kiiresti, mistõttu on oluline Sinu poolne valmisolek juhendada ja aidata vajadusel ka teisi tiimiliikmeid.

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Sinu eelnev töökogemus on seotud just IT valdkonnas või Su eelnev ametinimetus on olnud: Service Desk, IT or technical support, Deployment engineer, Technical engineer vms
 • Sul on eelnevalt kogemust tehnopargi või suurema hulga seadmete monitoorimise või hooldamisega
 • Sa oled varasemalt kasutanud NIX operatsioonisüsteeme, CLI tööriistu ja skriptimist
 • Sul on olnud varasem kokkupuude ticketing ja service desk platvormidega
 • Sa oled pidanud ka varasemalt koostama raporteid, juhendeid jm vajalikku dokumentatsiooni

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Ootame Sinult vähemalt keskharidust ja sellele lisanduvat IT valdkonna eri-, kutse- või ametialast haridust / ettevalmistust
 • Sul on laialdased teadmised arvutivõrkude toimimisest
 • Sa valdad väga hästi inglise keelt nii kõnes kui kirjas, et tagada sujuv kommunikatsioon meie välispartneritega probleemide lahendamisel
 • Sul on (salajane) kirg robootika või innovaatilise tehnoloogia vastu
 • Sa oled vajadusel rööprähkleja - Sinu jaoks ei ole keeruline ega stressi tekitav tegeleda mitme probleemiga samaaegselt
 • Antud ametipositsioonil tulevad kindlasti kasuks teadmised elektroonikast, mehhatroonikast, automaatikast, robootikast ning ka skeemide ja jooniste lugemisoskus, kuid need ei ole nõutud
 Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid

Otsime tehnilise toe insenere nii Tallinnasse kui Viljandisse.

Video ja CV saada [email protected].

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Send your CV to [email protected]