Software development project manager

Sinu tiimi peamine eesmärk Cleveronis on tagada kvaliteetsed tarkvara lahendused meie klientidele.

Millist rolli hakkad meie meeskonnas mängima?

 • Sinu eesmärk on tagada Cleveroni digitoodete ja teenuste sisendinfo kogumine ja analüüs, et tagada tarkvara õigsus kirjeldatud ärinõuetele.
 • Sa võtad vastutuse eduka tarkvaraprojektide juhtimise eest, tagades sujuva projekti koordineerimise ja tähtaegadest kinnipidamise.
 • Sa oled vastutav arenduse kvaliteedi eest, analüüsides tehtud tööd ja kliendilt saadud sisendit.
 • Osaled kliendikohtumistel ärivajaduste analüüsimiseks, mõistes samal ajal eesmärke ja kriitilisi edufaktoreid. Sind huvitavad asjad sisuliselt ja Sa ei karda detaile.
 • Koostad vastavalt kliendi sisendile lähteülesandeid.
 • Sinu juhtida on projektimeeskond, mis võib erinevate projektide raames olla erinev. Sa õpid tundma oma tiimiliikmeid, et oskuslikult seatud eesmärgid täita.
 • Jagad infot projekti edenemise kohta.

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

Sul on varasemalt kogemusi tarkvara projektijuhtimises / tarkvaraarenduse protsessis või omad kogemusi tarkvaralahenduste nõuete kaardistamisel, analüüsimisel ja dokumenteerimisel.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on terviklik arusaam, mis on tarkvaraarendus ja selle elutsükkel
 • Sa tead ja oskad kasutada JIRA’t
 • Sinu pagasis on teadmisi arendusmetoodikatest
 • Julgust võtta vastutust
 • Analüütilist meelt
 • Probleemide esinemisel suudad kiirelt reageerida ja lahendada tekkivaid probleeme
 • Sul on võimet mõelda pikemalt ette oma lahendustes ja näha suurt pilti
 • Oled osav ressursside planeerimisel ja tähtaegadest kinnipidamisel
 • Sa oled olemuselt meeskonnamängija. Sinu töös on suur roll tiimitööl, kuid oskad teha tööd ka individuaalselt.

Töö asukohaks on Viljandi.
Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

Kandideerimiseks saada oma CV [email protected].

Send your CV to [email protected]