Electrical engineer

Cleveroni arendusmeeskonna CleverLabi eesmärk on tagada efektiivne ja tõhus arendustöö, mille raames luuakse meie visiooni ja turu vajadusele vastavaid uusi robootilisi tooteid. Me usume, et mitte miski pole võimatu ja ka kõige absurdsemad ideed ja lahendused saab toimima panna!

Millist rolli hakkad tiimis täitma?
 • Oled osa Cleveroni arendustiimist.
 • Sa vastutad erinevate uute toodete elektri ja automaatika seadmestiku arendamise ja töökindluse eest.
 • Vajadusel teiste majasiseste tiimide toetamine vajaliku know-how’ga toodete edasiarendamisel.
Milliseid kogemusi sinult ootame?

 • Tootmis- ja arendusmeeskonnas töötamise kogemust;
 • Sul on laialdased kogemused erinevate elektrikoostude koostamisel ning seadmete, komponentide ja kaabelduse vigade diagnoosimises.

Milliseid oskuseid sinult ootame?
 • Kõrgharidus mehhatrooniku erialal või kutseharidus koos eelneva töökogemusega;
 • Väga head teadmised elektri ja automaatika valdkonnast;
 • Lisaks tulevad kasuks teadmised mehhaanika ja informaatika alal;
 • Tehniliste jooniste ja elektriskeemide lugemise oskus;
 • 2D ja 3D joonestustarkvaraga töötamise oskus (eelistatult Solidworks ja Solidworks Electrical keskkonnas);
 • Elektri ja automaatika lahenduste projekteerimise kogemust;
 • Väga hea eesti keele ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • Arvutikasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske;
 • Oled kohusetundlik, eesmärkide täitmisel sihikindel ja proaktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostööaldis;
 • Oled tugeva analüüsivõimega ning oskad tulla toime pingeliste situatsioonidega;
 • Oled õpihimuline ja soovid end erialaselt pidevalt täiendada.
Töö asukohaks on Viljandi. Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine tööalaselt? Mida sellest õppisid?
 • Kui sa peaksid võõrale seletama võimalikult lihtsalt Cleveroni robootilise pakiroboti tööpõhimõtet, siis kuidas seda teeksid?
CV ja video saada [email protected].

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Send your CV to [email protected]