Vi investerar i kunskapen hos
framtida innovatörer

Kunskap är kanske den enda resursen som man aldrig kan ha tillräckligt av.
Cleveron stöder intelligenta unga förmågor i Estland, med en stark förvissning om att de kommer att skapa
ny kunskap och hitta innovativa lösningar som förändrar världen.

Företagssponsring

Cleveron är ett snabbt växande teknikföretag och stöder därför olika aktiviteter som syftar till att popularisera områdena teknik, programvara, IT, mekatronik och robotik bland våra ungdomar. Vi investeras också i vår underbara hemstad Viljandi och försöker göra vår del för att stödja vårt lokala samhälle.

Priset för socialt arbete från Presidentens kulturstiftelse

Priset för socialt arbete delas ut till människor eller organisationer, vars aktiviteter hjälper till att förbättra villkoren och livskvaliteten för individer som befinner sig i en ogynnsam position i samhället. Priset på 5 000 Euro delas ut varje år och finansieras av Cleveron.

Läs om vår historia

Vår historia

Vår strävan är att förändra världen

Om oss

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]